METİN VE İÇERİK
yAZARLIĞI

Ürün ve hizmetlerinizi en iyi şekilde tanıtmak için en güzel cümlelerimizle sizi bekliyoruz.

 

Metin yazarları, bir ürün veya hizmetin nasıl etkili bir şekilde satılabileceğine ilişkin kir yürüten ve genellikle reklam metinleri yazan yazarlardır. Metin yazarları, grak tasarımcı veya sanat yönetmeni gibi reklam içeriklerinin diğer yönleri ile ilgili insanlarla dirsek teması içerisinde çalışarak ve reklam metinlerinin veya kamuya hitap eden metinlerin, reklam stratejisinin görsel tasarım veya web tasarımı gibi diğer öğeleriyle uyumlu biçimde oluşturulmasını sağlar.

İçerik yazarlığı daha ziyade belirli bir konunun teknik tanıtımı ve ürüne eşlik eden metin içeriğinin oluşturulması ile ilgilidir. Metin yazarlığı; yaratıcı yazarlık, insan psikolojisine hitap etme ve pazarlama gibi özel beceriler gerektirirken, içerik yazarlığı için konuya genel hatlarıyla hâkim olma, araştırma ve dili düzgün kullanma gibi daha temel beceriler yeterlidir.

Hermes Digitals, müşterilerinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet satışlarını hızlandıracak, kamu önündeki saygınlığın korunmasını ve desteklenmesini sağlayacak doğru ve isabetli metinler yazılabilmesi için deneyimli ve yaratıcı yazar kadrosu ile hizmetinizdedir.